Հասարակություն և պետություն

Մշակելու ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ինտեգրումն ապահովող քաղաքականություններ

Սպասող