Հասարակություն և պետություն Պետական գնումներ

Վերանայելու ենք գնումների կազմակերպման եւ իրականացման կանոնակարգերը` ապահովելով մեկ անձից գնումների ծավալի տարեկան 20%-ով կրճատում

Սպասող