Տնտեսություն Ճանապարհաշինություն և տրանսպորտ

Ներդնելու ենք ճանապարհաշինական աշխատանքների որակի ապահովման միջազգային ստանտարտներին համապատասխանող համակարգ, ճանապարհների պահպանման եւ ընթացիկ շահագործման ավտոմատ հսկողական համակարգ

Սպասող