Տնտեսություն Արդարադատություն Հասարակություն և պետություն Արտաքին հարաբերություններ Անվտանգություն
Սպասող Ընթացքի մեջ Կատարված Դրժված
Category Subcategory Promise Status As of
Արտաքին հարաբերություններ Արցախը ներգրավել բանակցային գործընթացում Սպասող 0
Տնտեսություն Գյուղատնտեսություն Օժանդակելու ենք կոոպերատիվ գյուղատնտեսության զարգացմանը եւ սահմանելու ենք կոոպերատիվների կայացման համար անհրաժեշտ նվազագույն նախադրյալներ Սպասող 0
Տնտեսություն Մարզեր Բարձրացնելու ենք սուբսիդավորման մեխանիզմների հասցեականությունը՝ ապահովելով շահառու համայնքների կարիքների բավարարման հստակ մեխանիզմներ Սպասող 0
Տնտեսություն Ճանապարհաշինություն և տրանսպորտ Ներդնելու ենք ուղեւորափոխադրումների կառավարման էլեկտրոնային համակարգ եւ համացանցով ապահովելու ենք մեկնարկային/ժամանման ժամանակացույցի հասանելիությունը բոլոր քաղաքներում Սպասող 0
Տնտեսություն Հարկեր Լրամշակելու ենք «Շքեղության հարկի մասին օրենքը», ընդլայնելու եւ հանրայնացնելու ենք շքեղության հարկի օբյեկտ եւ շքեղության հարկ վճարողների ցանկը Սպասող 0
Տնտեսություն Հարկեր Հասցեական հարկային քաղաքականությամբ եւ տարբերակված մոտեցումների կիրառմամբ նպաստելու ենք Երեւանից դուրս՝ հատկապես սահմանամերձ գոտիներում գործարար համայնքի կայացմանը Սպասող 0
Տնտեսություն Գյուղատնտեսություն Մշակելու ենք ջրային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարություն եւ իրականացնելու ենք ոռոգման համակարգերի արդիականացման պետական աջակցության ծրագրեր Սպասող 0
Տնտեսություն Հարկեր Նվազեցնելու ենք շահութահարկի, եկամտային հարկի եւ շահաբաժինների հարկման գործող դրույքաչափերը Սպասող 0
Տնտեսություն Հարկեր Տարեկան մինչեւ 20 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող բիզնեսն ազատելու ենք հարկերից Սպասող 0
Տնտեսություն Գյուղատնտեսություն Աջակցելու ենք հակակարկտային ցանցերի ներդրմանը Սպասող 0
Տնտեսություն Տեխնոլոգիաներ Զարգացնելու ենք հայրենական ռազմական արդյունաբերությունը Սպասող 0
Տնտեսություն Տեխնոլոգիաներ Զարգացնելու ենք վերականգնվող էներգետիկ եւ էներգախնայող համակարգերը Սպասող 0
Տնտեսություն Ճանապարհաշինություն և տրանսպորտ Ներդնելու ենք ճանապարհաշինական աշխատանքների որակի ապահովման միջազգային ստանտարտներին համապատասխանող համակարգ, ճանապարհների պահպանման եւ ընթացիկ շահագործման ավտոմատ հսկողական համակարգ Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Հայաստան – Սփյուռք Վերացնելու ենք սփյուռքի ներկայացուցիչներին ՀՀ կառավարման համակարգում ներգրավելու օրենսդրական արգելքները Սպասող 0
Տնտեսություն Ճանապարհաշինություն և տրանսպորտ 2023 թվականին մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհների 70 եւ ավելի տոկոսը լինելու են բարեկարգ վիճակում Սպասող 0
Տնտեսություն Գյուղատնտեսություն Ներդնելու ենք գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգ Սպասող 0
Տնտեսություն Մարզեր Աջակցելու ենք մարզերում նոր տեխնոլոգիական կենտրոնների ստեղծմանը Սպասող 0
Տնտեսություն Տեխնոլոգիաներ Աջակցելու ենք «ՏՏ գյուղ» ծրագրի իրականացմանը` Հայաստանը միջազգային ՏՏ մասնագետների համար ցանկալի ապրելու վայր դարձնելու նպատակով Սպասող 0
Տնտեսություն Տեխնոլոգիաներ Աջակցելու ենք հայկական ՏՏ, ՏՀՏ, բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքի մրցունակ բրենդի ձեւավորմանը եւ ապահովելու ենք միջազգային շուկաներում պահանջարկ ունեցող արտադրանքի պատշաճ ներկայացումը Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Անցում ենք կատարելու ռազմավարական պլանավորման եւ փաստերի ու տվյալների վերլուծության վրա հիմնված քաղաքականության մշակման մոդելի Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Ստեղծելու ենք հանրային ծառայությունների մատուցման մեկ միասնական կենտրոն եւ էլեկտրոնային հարթակ՝ ծառայություններ մատուցելով «միայն մեկ անգամ» սկզբունքով Սպասող 0
Արդարադատություն Բացահայտելու ենք պետական գնումների ոլորտում իրականացված չարաշահումները, վերականգնելու ենք պետությանը պատճառված վնասները Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Պետական գնումներ Վերանայելու ենք գնումների կազմակերպման եւ իրականացման կանոնակարգերը` ապահովելով մեկ անձից գնումների ծավալի տարեկան 20%-ով կրճատում Սպասող 0
Արդարադատություն Գործարկելու ենք անցումային արդարադատություն առնվազն հետեւյալ ուղղություններով՝ անկախությունից ի վեր տեղի ունեցած բոլոր ընտրությունների արդյունքների կեղծված լինելու վերաբերյալ հայտարարությունների անաչառ գնահատման համար, Հայաստանում պետության կամ հասարակության կարիքների համար գույքի հարկադիր օտարման միջոցով սեփականազրկված քաղաքացիներ, ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինվածառայողներ Սպասող 2018-12-13Dec 13, 2018 1
Անվտանգություն Ճանապարհային ոստիկանության հենքի վրա ստեղծելու ենք պարեկային ծառայություն, որը կատարելու է երթեւեկության եւ հանրային անվտանգության ապահովման գործառույթներ Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Առողջապահություն Ներդնելու ենք համընդհանուր բժշական ապահովագրության համակարգ Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Կրթություն Բարձրագույն կրթության ոլորտում ապահովելու ենք անցումը երրորդ աստիճանին (PhD): Կենտրոնացնելու եւ ուժեղացնելու ենք բուհական համակարգը Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Պետական համակարգում ամրապնդելու ենք արժանիքների հիման վրա պաշտոն ստանձնելու սկզբունքը Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Զարգացնելու ենք ուղիղ ժողովրդավարության մշակույթը տեղական եւ համապետական հանրաքվեների ինստիտուտի միջոցով Սպասող 0
Տնտեսություն Հարկեր Իրականացնելու ենք բարեփոխումներ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգում Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Հանրային ֆինանսները տնօրինելու ենք նպատակային եւ խնայողաբար՝ սահմանված նպատակին նվազագույն միջոցներով հասնելու տրամաբանությամբ Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Պետական գնումներ Ներդնելու ենք պետական գնումների արդար եւ թափանցիկ էլեկտրոնային համակարգ Սպասող 0
Արդարադատություն Ստեղծելու ենք կոռուպցիոն դեպքերի կանխարգելման, հակակոռուպցիոն ծրագրերի համակարգման միասնական անկախ մարմին Սպասող 0
Արդարադատություն Բեռնաթափելու ենք դատական համակարգը, ներդնելու եւ գործարկելու ենք վեճերի լուծման այլընտրանքային հնարավորություններ Սպասող 0
Անվտանգություն Երթեւեկության կանոնների խախտումների համար նշանակվող տուգանքների առավելագույն չափ է սահմանվելու 29 հազար դրամը, փոխարենը ներդրվելու է խախտումների համար վարորդի միավորների նվազեցման, վարորդական իրավունքից զրկելու համակարգ Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Կրթություն Բարձրացնելու ենք նախադպրոցական կրթության որակը, հասանելիությունը եւ մատչելիությունը` ապահովելով 3 տարեկանից բարձր երեխաների 70%-ի ներգրավումը նախադպրոցական կրթական հաստատություններում Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Կրթություն Հանրակրթության ոլորտում արդիականացնելու ենք ուսումնական ծրագրերը, ապահովելու ենք բնական եւ տեխնիկական առարկաների եւ օտար լեզուների խորացված ուսուցում, զարգացնելու ենք քաղաքացիական, ֆինանսական ու ձեռնարկատիրական կրթությունը եւ մեդիագրագիտությունը Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Կրթություն Ապահովելու ենք ուսուցչի մասնագիտության հեղինակության բարձրացում եւ աշխատավարձի աստիճանական բարձրացում Սպասող 0
Տնտեսություն Տեխնոլոգիաներ Խրախուսելու ենք գիտության, նորարարության եւ իրական հատվածի միջեւ համագործակցությունը, գիտական հետազոտությունների արդյունքների առեւտրայնացումը Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Մշակելու ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ինտեգրումն ապահովող քաղաքականություններ Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Բնապահպանություն Ներդնելու ենք աղբի վերամշակման ժամանակակից համակարգ Սպասող 0
Տնտեսություն Սոցիալական ապահովություն Մինչեւ 2023 թվականը վերացնելու ենք ծայրահեղ աղքատությունը, աղքատությունը նվազեցնելու ենք առնվազն 10 տոկոսային նիշով Սպասող 0
Տնտեսություն Սոցիալական ապահովություն Մշակելու ենք երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարանով ապահովելու նախագծեր Սպասող 0
Տնտեսություն Շրջակա միջավայր Իրականացնելու ենք «պարտքը բնապահպանության դիմաց» համակարգի գործարկում, ինչի արդյունքում այն գումարների մի մասը, որը պետք է մասամբ ծառայեր արտաքին պարտքի սպասարկմանը, ուղղվելու է բնապահպանական ծրագրերի իրականացմանը Սպասող 0
Տնտեսություն Շրջակա միջավայր Զարգացնելու ենք վերամշակող եւ կայուն բնօգտագործումը, հանքարդյունաբերության ոլորտում սահմանելու ենք ամենաբարձր բնապահպանական չափանիշներ Սպասող 0
Տնտեսություն Սոցիալական ապահովություն Բարձրացնելու ենք կենսաթոշակները Սպասող 0
Տնտեսություն Սոցիալական ապահովություն Բարձրացնելու ենք պետական աշխատողների աշխատավարձերը, վարելու ենք աշխատավարձերի բարձրացումը խրախուսող քաղաքականություն Սպասող 0
Հասարակություն և պետություն Բնապահպանություն Բարձրացնելու ենք Սեւանա լճի մակարդակը, ինչպես նաեւ գործուն քայլեր ենք ձեռնարկելու լճի աղտոտվածության մակարդակը կտրուկ նվազեցնելու համար Սպասող 0
Տնտեսություն Զարգացնելու ենք ստեղծագործական արդյունաբերությունը, ապահովելու ենք հայկական արվեստի «արտահանում» եւ միջազգայնացում Սպասող 0
Տնտեսություն Սոցիալական ապահովություն Մինչեւ 2023 թվականը գործազրկությունը նվազեցնելու ենք 5 տոկոսային նիշով Սպասող 0
Month Total
2018-05 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2018-06 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2018-07 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2018-08 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2018-09 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2018-10 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2018-11 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2018-12 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2019-01 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2019-02 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2019-03 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2019-04 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2019-05 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2019-06 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2019-07 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2019-08 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2019-09 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2019-10 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2019-11 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2019-12 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2020-01 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2020-02 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2020-03 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2020-04 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2020-05 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2020-06 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2020-07 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2020-08 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2020-09 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2020-10 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2020-11 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1
2020-12 c5s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c3s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c2s1 c2s1 c6s1 c3s1 c3s1 c3s1 c1s1 c3s1 c3s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c3s1 c1s1 c1s1