Այստեղ կարող եք հետևել ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոստումների կատարման ընթացքին։
27
0
0
0
4
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
Սպասող Գյուղատնտեսություն Աջակցելու ենք հակակարկտային ցանցերի ներդրմանը Start the discussion!
Սպասող Գյուղատնտեսություն Մշակելու ենք ջրային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարություն եւ իրականացնելու ենք ոռոգման համակարգերի արդիականացման պետական աջակցության ծրագրեր Start the discussion!
Սպասող Գյուղատնտեսություն Ներդնելու ենք գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգ Start the discussion!
Սպասող Գյուղատնտեսություն Օժանդակելու ենք կոոպերատիվ գյուղատնտեսության զարգացմանը եւ սահմանելու ենք կոոպերատիվների կայացման համար անհրաժեշտ նվազագույն նախադրյալներ Start the discussion!
Սպասող Հարկեր Իրականացնելու ենք բարեփոխումներ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգում Start the discussion!
Սպասող Հարկեր Լրամշակելու ենք «Շքեղության հարկի մասին օրենքը», ընդլայնելու եւ հանրայնացնելու ենք շքեղության հարկի օբյեկտ եւ շքեղության հարկ վճարողների ցանկը Start the discussion!
Սպասող Հարկեր Հասցեական հարկային քաղաքականությամբ եւ տարբերակված մոտեցումների կիրառմամբ նպաստելու ենք Երեւանից դուրս՝ հատկապես սահմանամերձ գոտիներում գործարար համայնքի կայացմանը Start the discussion!
Սպասող Հարկեր Նվազեցնելու ենք շահութահարկի, եկամտային հարկի եւ շահաբաժինների հարկման գործող դրույքաչափերը Start the discussion!
Սպասող Հարկեր Տարեկան մինչեւ 20 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող բիզնեսն ազատելու ենք հարկերից Start the discussion!
Սպասող Ճանապարհաշինություն և տրանսպորտ 2023 թվականին մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհների 70 եւ ավելի տոկոսը լինելու են բարեկարգ վիճակում Start the discussion!
Սպասող Ճանապարհաշինություն և տրանսպորտ Ներդնելու ենք ճանապարհաշինական աշխատանքների որակի ապահովման միջազգային ստանտարտներին համապատասխանող համակարգ, ճանապարհների պահպանման եւ ընթացիկ շահագործման ավտոմատ հսկողական համակարգ Start the discussion!
Սպասող Ճանապարհաշինություն և տրանսպորտ Ներդնելու ենք ուղեւորափոխադրումների կառավարման էլեկտրոնային համակարգ եւ համացանցով ապահովելու ենք մեկնարկային/ժամանման ժամանակացույցի հասանելիությունը բոլոր քաղաքներում Start the discussion!
Սպասող Մարզեր Աջակցելու ենք մարզերում նոր տեխնոլոգիական կենտրոնների ստեղծմանը Start the discussion!
Սպասող Մարզեր Բարձրացնելու ենք սուբսիդավորման մեխանիզմների հասցեականությունը՝ ապահովելով շահառու համայնքների կարիքների բավարարման հստակ մեխանիզմներ Start the discussion!
Սպասող Շրջակա միջավայր Զարգացնելու ենք վերամշակող եւ կայուն բնօգտագործումը, հանքարդյունաբերության ոլորտում սահմանելու ենք ամենաբարձր բնապահպանական չափանիշներ Start the discussion!
Սպասող Շրջակա միջավայր Իրականացնելու ենք «պարտքը բնապահպանության դիմաց» համակարգի գործարկում, ինչի արդյունքում այն գումարների մի մասը, որը պետք է մասամբ ծառայեր արտաքին պարտքի սպասարկմանը, ուղղվելու է բնապահպանական ծրագրերի իրականացմանը Start the discussion!
Սպասող Սոցիալական ապահովություն Բարձրացնելու ենք կենսաթոշակները Start the discussion!
Սպասող Սոցիալական ապահովություն Բարձրացնելու ենք պետական աշխատողների աշխատավարձերը, վարելու ենք աշխատավարձերի բարձրացումը խրախուսող քաղաքականություն Start the discussion!
Սպասող Սոցիալական ապահովություն Մինչեւ 2023 թվականը գործազրկությունը նվազեցնելու ենք 5 տոկոսային նիշով Start the discussion!
Սպասող Սոցիալական ապահովություն Մինչեւ 2023 թվականը վերացնելու ենք ծայրահեղ աղքատությունը, աղքատությունը նվազեցնելու ենք առնվազն 10 տոկոսային նիշով Start the discussion!
Սպասող Սոցիալական ապահովություն Մշակելու ենք երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարանով ապահովելու նախագծեր Start the discussion!
Սպասող Տեխնոլոգիաներ Աջակցելու ենք հայկական ՏՏ, ՏՀՏ, բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքի մրցունակ բրենդի ձեւավորմանը եւ ապահովելու ենք միջազգային շուկաներում պահանջարկ ունեցող արտադրանքի պատշաճ ներկայացումը Start the discussion!
Սպասող Տեխնոլոգիաներ Աջակցելու ենք «ՏՏ գյուղ» ծրագրի իրականացմանը` Հայաստանը միջազգային ՏՏ մասնագետների համար ցանկալի ապրելու վայր դարձնելու նպատակով Start the discussion!
Սպասող Տեխնոլոգիաներ Զարգացնելու ենք հայրենական ռազմական արդյունաբերությունը Start the discussion!
Սպասող Տեխնոլոգիաներ Զարգացնելու ենք վերականգնվող էներգետիկ եւ էներգախնայող համակարգերը Start the discussion!
Սպասող Տեխնոլոգիաներ Խրախուսելու ենք գիտության, նորարարության եւ իրական հատվածի միջեւ համագործակցությունը, գիտական հետազոտությունների արդյունքների առեւտրայնացումը Start the discussion!
Սպասող Զարգացնելու ենք ստեղծագործական արդյունաբերությունը, ապահովելու ենք հայկական արվեստի «արտահանում» եւ միջազգայնացում Start the discussion!
Սպասող Բացահայտելու ենք պետական գնումների ոլորտում իրականացված չարաշահումները, վերականգնելու ենք պետությանը պատճառված վնասները Start the discussion!
Սպասող Բեռնաթափելու ենք դատական համակարգը, ներդնելու եւ գործարկելու ենք վեճերի լուծման այլընտրանքային հնարավորություններ Start the discussion!
Սպասող Գործարկելու ենք անցումային արդարադատություն առնվազն հետեւյալ ուղղություններով՝ անկախությունից ի վեր տեղի ունեցած բոլոր ընտրությունների արդյունքների կեղծված լինելու վերաբերյալ հայտարարությունների անաչառ գնահատման համար, Հայաստանում պետության կամ հասարակության կարիքների համար գույքի հարկադիր օտարման միջոցով սեփականազրկված քաղաքացիներ, ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինվածառայողներ Start the discussion!
Սպասող Ստեղծելու ենք կոռուպցիոն դեպքերի կանխարգելման, հակակոռուպցիոն ծրագրերի համակարգման միասնական անկախ մարմին Start the discussion!
Սպասող Առողջապահություն Ներդնելու ենք համընդհանուր բժշական ապահովագրության համակարգ Start the discussion!
Սպասող Բնապահպանություն Բարձրացնելու ենք Սեւանա լճի մակարդակը, ինչպես նաեւ գործուն քայլեր ենք ձեռնարկելու լճի աղտոտվածության մակարդակը կտրուկ նվազեցնելու համար Start the discussion!
Սպասող Բնապահպանություն Ներդնելու ենք աղբի վերամշակման ժամանակակից համակարգ Start the discussion!
Սպասող Կրթություն Ապահովելու ենք ուսուցչի մասնագիտության հեղինակության բարձրացում եւ աշխատավարձի աստիճանական բարձրացում Start the discussion!
Սպասող Կրթություն Բարձրագույն կրթության ոլորտում ապահովելու ենք անցումը երրորդ աստիճանին (PhD): Կենտրոնացնելու եւ ուժեղացնելու ենք բուհական համակարգը Start the discussion!
Սպասող Կրթություն Բարձրացնելու ենք նախադպրոցական կրթության որակը, հասանելիությունը եւ մատչելիությունը` ապահովելով 3 տարեկանից բարձր երեխաների 70%-ի ներգրավումը նախադպրոցական կրթական հաստատություններում Start the discussion!
Սպասող Կրթություն Հանրակրթության ոլորտում արդիականացնելու ենք ուսումնական ծրագրերը, ապահովելու ենք բնական եւ տեխնիկական առարկաների եւ օտար լեզուների խորացված ուսուցում, զարգացնելու ենք քաղաքացիական, ֆինանսական ու ձեռնարկատիրական կրթությունը եւ մեդիագրագիտությունը Start the discussion!
Սպասող Հայաստան – Սփյուռք Վերացնելու ենք սփյուռքի ներկայացուցիչներին ՀՀ կառավարման համակարգում ներգրավելու օրենսդրական արգելքները Start the discussion!
Սպասող Պետական գնումներ Ներդնելու ենք պետական գնումների արդար եւ թափանցիկ էլեկտրոնային համակարգ Start the discussion!
Սպասող Պետական գնումներ Վերանայելու ենք գնումների կազմակերպման եւ իրականացման կանոնակարգերը` ապահովելով մեկ անձից գնումների ծավալի տարեկան 20%-ով կրճատում Start the discussion!
Սպասող Անցում ենք կատարելու ռազմավարական պլանավորման եւ փաստերի ու տվյալների վերլուծության վրա հիմնված քաղաքականության մշակման մոդելի Start the discussion!
Սպասող Զարգացնելու ենք ուղիղ ժողովրդավարության մշակույթը տեղական եւ համապետական հանրաքվեների ինստիտուտի միջոցով Start the discussion!
Սպասող Հանրային ֆինանսները տնօրինելու ենք նպատակային եւ խնայողաբար՝ սահմանված նպատակին նվազագույն միջոցներով հասնելու տրամաբանությամբ Start the discussion!
Սպասող Մշակելու ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ինտեգրումն ապահովող քաղաքականություններ Start the discussion!
Սպասող Պետական համակարգում ամրապնդելու ենք արժանիքների հիման վրա պաշտոն ստանձնելու սկզբունքը Start the discussion!
Սպասող Ստեղծելու ենք հանրային ծառայությունների մատուցման մեկ միասնական կենտրոն եւ էլեկտրոնային հարթակ՝ ծառայություններ մատուցելով «միայն մեկ անգամ» սկզբունքով Start the discussion!
Սպասող Արցախը ներգրավել բանակցային գործընթացում Start the discussion!
Սպասող Երթեւեկության կանոնների խախտումների համար նշանակվող տուգանքների առավելագույն չափ է սահմանվելու 29 հազար դրամը, փոխարենը ներդրվելու է խախտումների համար վարորդի միավորների նվազեցման, վարորդական իրավունքից զրկելու համակարգ Start the discussion!
Սպասող Ճանապարհային ոստիկանության հենքի վրա ստեղծելու ենք պարեկային ծառայություն, որը կատարելու է երթեւեկության եւ հանրային անվտանգության ապահովման գործառույթներ Start the discussion!